JavaScript 禁止文字被选择

如何使访客无法选择html页面中的文本?

这里是您想要的代码,阅读下文。

/**
*
* Unselectable text
*
**/
 
var Unselectable = {
 
  enable : function(e) {
    var e = e ? e : window.event;
 
    if (e.button != 1) {
      if (e.target) {
        var targer = e.target;
      } else if (e.srcElement) {
        var targer = e.srcElement;
      }
 
      var targetTag = targer.tagName.toLowerCase();
      if ((targetTag != "input") && (targetTag != "textarea")) {
        return false;
      }
    }
  },
 
  disable : function () {
    return true;
  }
 
}
 
if (typeof(document.onselectstart) != "undefined") {
  document.onselectstart = Unselectable.enable;
} else {
  document.onmousedown = Unselectable.enable;
  document.onmouseup = Unselectable.disable;
}
赞(0) 打赏
取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

  暂无评论...